Home > Countries > Bulgaria  


< BACK

BOYAR DREAMS

BOYAR DREAMS

Country: Bulgaria

City: Veliko Tarnovo

School: Vocational High School Of Tourism

Teacher: Eng. Slavka Prodanova

Volunteer/Mentor:

Working Languages: Bulgarian, English

Company Members

Burchin Recebova, 16 years

Gabriela Nikolova, 16 years

Ioanna Ilieva, 16 years

Katina Bernardova, 16 years

Nikola Stoyanov, 16 years

Polina Getsova, 16 years

Preslava Hristova, 17 years

Stefan Cholakov, 16 years

Stoyan Neikov, 16 years

Svetloslav Slavov, 17 years

Tsvetelin Marinov, 16 years

Ventsislava Borisova, 17 years

Vladislav Dimitrov, 16 years

Vladislava Trifonova, 17 yearsBrief description of the company

„Boyar dreams” – AD is registered in 2009 in Veliko Tarnovo.The school company of Junior Achievement-Bulgaria and Vocational High School of Tourism ,,D-r Vasil Beron'', Veliko Tarnovo. The moto of the company team „Play, learn, win” shows its main aims – creation of company organization for production and offer of a competitive product, orientated towards the familiarization with the related to some holidays Bulgarian traditions and customs, acquiring of popularity and survival of the company, as return of the made investments.


Company Products


CD ,,Boyar Fairytales’’

The ‘’Boyar Fairytales’’ CD contains fourteen Bulgarian national fairytales read by us and with Bulgarian folklore music as background. Тhe CDs come in English and Bulgarian. Those fairytales will bring joy to every child that is unable to read either because it has not learned yet or due to visual impairments. The tales will also bring happiness to the parents unable to read then to their children, because they are at work or due to visual impairments and don’t want to bereave their children from the fairytale world.


CD ,,Boyar Fairytales’’

CD "Boyar Table"

CD "Boyar Table" contains ten presentations of traditional holidays in Bulgaria - St. Nicholas Day, Bango Vasil, St. John, Jordan, Tryphon, St. George's, St. Peter's, Palm Sunday, Ascension, Bajram. Each presentation presents the history, traditions, customs, statutory holiday feast dishes, recipes and their method of preparation, the drinks, which are served as well as iconic song praznika.They are transleted in Bulgarian and English. For the convenience of all users of CD presentations are not automatic, to easily and quickly record a set of necessary products and technology preparation of meals.


CD

CD ‘’109% Bulgaria’’

Both in Bulgarian and English is the CD ‘’109% Bulgaria’’. It contains presentations about the nine tourist attractions under the UNESCO protection and the 100 national tourism landmarks. The details about every tourist attraction are visualized with plenty of pictures and photos. The CD is useful to people unable yet to visit the places or to the foreigners visiting our country.


 CD ‘’109% Bulgaria’’

"Talking" trash cans/ "Говорещи" кошчета за разделно събиране на отпадъци

Основната дейност на BOYAR DREAMS е свързана с произоводството и реализацията на „ГОВОРЕЩИ“ кошчета за отпадъци. Ползвателите на „ГОВОРЕЩИТЕ“ кошчета за отпадъци имат възможността да избират цвета, в зависимост от прилаганата система за разделно събиране на отпадъци – двукомпонентна или трикомпонентна. Атрактивното двуезично озвучаване стимулира разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда. Продуктът ни е подчинен на мисията на BOYAR DREAMS - да опазим природата чиста, за да съхраним традициите и обичаите на България като ги превърнем в продаваем продукт на културно-историческия туризъм и наследство на международния пазар и ги предадем на следващите поколения. Убедени сме, че първо трябва да съхраним природата, да я запазим чиста, за да може уникалните забележителности на България да бъдат предадени и на поколенията след нас. След проучване на отчетите за дейността на Община Велико Търново, установихме, че 10% от общите разходи са свързани с управлението на отпадъци. Проведеното наблюдение установи, че великотърновци нямат културата за разделно събиране на отпадъци, защото този тип контейнери са празни, за разлика от контейнерите за общо събиране на отпадъци. Рекламните и оборазователни кампании, провеждани от институции и предприятия, свързани с проблема, са част от създаването на отношение към опазването на околната среда и формиране на навици за разделно събиране на отпадъци като една от стъпките за решаване на проблема с отпадъците. Мотото на компанията e «Играем, учим, печелим», показва и начинът за постигане на мисията - чрез играта. Проведохме експеримент с децата от ОУ „Димитър Благоев“ – поставихме „ГОВОРЕЩО“ кошче и им предложихме да го ползват. Резултатът беше – никакви отпадъци в района и много усмивки. Като в игра децата се включваха доброволно, формираха си отбори за издирване на отпадъци и накрая броиха на кого кошчето е „Благодарило“ повече. А, всъщност, резултатът беше – чисто училище. Любовта към знанието, вярата в доброто, стремежът към развитие са водещите принципи в работата на целия ни екип. Запитахме двете водещи компании в България, предлагащи съдове за разделно събиране на отпадъци има ли производство или внос на такива съдове. Отговорът им бе – не. Така установихме, че конкуренция в България нямаме. Проучихме доставчиците на звукови устройства - всички осъществяват внос от Китай. Разликата, освен в цената, бе и в количествата, размерите, вида на батериите. По време на Регионалното състезание в Русе, разменихме контакти с Професионалната гимназия по техника и мениджмънт в Ботевград с цел съвместна дейност. Получихме устна оферта за произвовство на звуковите устройства. Това ще обект на съвместната ни дейност през следващата учебна година. С цел осигуряване безопасността на потребителите, възложихме монтирането на звуковото устройство на оторизиран сервиз за техника. Изборът на ТЕХНИКА СЕРВИЗ бе наложен от факта, че само този собственик, въодушевен от идеята ни прие да извърши услугата, без да начислява труд. И през тази учебна година BOYAR DREAMS работи по проект УСПЕХ. В нормативните документи на проекта е посочено изрично, че продуктите, произведени в часовете, не се продават. Това е причината към момента да нямаме реализирана продажба. Приходите от дейността са от продажбата на продукти на компанията, произведени през минали учебни години – CD „Болярски приказки“, CD „Болярска трапеза“, CD „109% България“. Акционерният капитал на компанията е 48лв, акцията е 3лв, броят акционери /отново ограничен от проект УСПЕХ/ - 15. В края на отчетния период, балансовата стойност на една акция е 7лв. С любов и вяра ще научим и други хора, че опазвайки чиста природата, градим бъдещето на наследниците си. 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.