Home > Countries > Bulgaria  


< BACK

"ТOYS" АД

Country: Bulgaria

City: Враца

School: СОУ "Козма Тричков"

Teacher: Румяна Витньова

Volunteer/Mentor: Мариан Игнев, Александър Белокапов

Working Languages: Bulgarian, English, Russian

Website: iskam-bg.com; eurobook.vratsa.net

Company Members

Габриел Ангелов, 17 years

Георги Георгиев, 17 years

Гергана Якимова, 17 years

Емилия Иванова, 17 years

Изабела Димитрова, 17 years

Йоана Дамянова, 18 years

Коста Костов, 17 years

Красимир Александров, 17 years

Кристиян Златковски, 17 years

Маргарита Ангелова, 17 years

Михаела Димитрова, 17 years

Моника Василева, 17 years

Николай Янков, 18 years

Томислав Иванов, 17 years

Цветилена Върбанова, 17 yearsBrief description of the company

Ние сме акционерно дружество „Toys” – гр. Враца. Създадохме компания, предлагаща услуги за деца и младежи от различни възрастови групи под формата на Eлектронен магазин за продажба на рециклирани играчки и Онлайн игра за насърчаване мобилността на младите хора в Европейския съюз „EUROBOOK”. Мисията на компанията е: Подобряване на социалната среда за развитие на децата и младежите в България чрез предоставяне на всички на равни възможности за повишаване на познавателното, социалното и емоционалното развитие чрез игрите с разнообразни играчки и игрите онлайн. Визията на компанията е: Съвременния начин на живот е с грижа едновременно за хората и природата.


Company Products


Електронен магазин за рециклирани играчки

За Електронния магазин ние изкупуваме непотребните вече от хората играчки на едро, рециклираме ги като им даваме нов живот и ги предлагаме на достъпни цени в нашия Онлайн магазин. Играчките в магазина са подредени в следните категории: Малки гумени детски играчки; Дървени детски играчки; Пластмасови играчки; Пъзели; Подвижни и стационарни игри; Конструктури; Кукли; Плюшени играчки; Играчки за сглобяване; Книжни и картонени игри. За реализиране на продажбите имаме открита сметка в ОББ. Осъществихме интеграция на електроненния ни магазин към софтуерната система на Еконт Експрес и сключихме договор за преференциални цени на куриерски услуги до 50 кг. на територията на България.


Електронен магазин за рециклирани играчки

Онлайн игра

. Играта „Eurobook” представлява библиотека, която ще се запълва постепенно със спечелени от играчите томчета. Библиотеката е проектирана с 28 рафта, колкото са страните членки на Европейския съюз. Всеки рафт, който символизира една държава ще се запълва от играчите с 15 томчета. Всяко спечелено томче ще е посветено на отделна тема с информация за съответната държава – обща информация за страната, университети, информационни центрове, служби по заетостта, забележителности и т.н. Томчетата, т.е. темите ще са идентични за всяка една държава членка на Европейския съюз. Целта на играта е да се запълни цялата библиотека, да се запълнят всички рафтове и да се спечелят всичките 420 томчета.


Онлайн игра

 

Company Services


Грижа едновременно за хората и природата

 създаване на съвременни алтернативни, но същевременно опростени технологии и устойчиви модели за оказване на услуги и за оползотворяване напълно на ресурсите;  Магазинът и Играта предоставят ресурси и услуги чрез различни канали, за да удовлетворят потребностите на отделните лица и групи от неформално образование и личностно развитие, в това число от развлечение и занимания през свободното време, съобразени с интересите на различните възрастови групи;  използване на нетрадиционни и оригинални подходи за ангажиране вниманието на децата и младежите с цел повишаване на уменията им за вземане на решения и техните социални и познавателни умения, включително и като граждани на Европа;  насочване на усилията към тези, които са с по-ниски доходи и към социални групи, за които се знае, че нямат възможност за закупуване на много и скъпи играчки /самотни родители, многодетни семейства, хора в неравностойно положение, с увреждания, бедни и др/  даряване на всяка 10-та получена играчка на дете без родители;  информационни кампании за ограничеността и изчерпването на природните ресурси и за насърчаване на мобилността на младите хора в ЕС със съобразяване на посланията езика и стила на материалите, както и темите за устойчивите практики с цел по пълно разбиране от децата.


Грижа едновременно за хората и природата
Грижа едновременно за хората и природата< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.