Home > Countries > Bulgaria  


< BACK

"ШКОло-SCHool"

Country: Bulgaria

City: София

School: 19 СОУ

Teacher: Мирела Петкова

Volunteer/Mentor: Гергана Павлова и Пламен Петров

Working Languages: Bulgarian, English

Company Members

Божидар Бърдаров, 15 years

Бойчо Петрунов, 15 years

Габриела Дакова, 15 years

Дарий Николов, 15 years

Иванка Цонкова, 15 years

Красимира Томчева, 15 years

Михаил Германов, 15 years

Николай Николов, 15 years

Отто Ватев, 15 years

Санта Янева, 15 years

Селена Петкова, 15 years

Стефан Карачунов, 15 years

Тодор Палашев, 15 years

Тодор Щраков, 15 years

Шарбел Саркис, 15 yearsBrief description of the company

Основен продукт на „ШКОло – SCHool“ е наръчник за съвременен и иновативен начин на обучение - „Ние Ви УЧИМ как да ни учите да ни УЧИТЕ по добре“. Той ще съдържа методика и инструменти на преподаване, през подбрани техники от методите на обучение на Мария Монтесьори ,Дейл Карнеги-коучинг техники, Валдорфска педагодика и сугестологистични методи, записани на магнитен носител - флаш памет във формата на ключ.Целта ни не е да променим корено системата или да я заменим а по скоро разнообразим,освежим и развием, по един вълнуващ и разчупен начин. „Наръчник за съвременен и иновативен начин на обучение“ е ориентиран към учители.


Company Products


Наръчник за съвременен и иновативен начин на обучение- „Ние Ви УЧИМ как да ни учите да ни УЧИТЕ по добре“

Основен продукт на „ШКОло – SCHool“ е „наръчник за съвременен и иновативен начин на обучение“. Той ще съдържа методика и инструменти на преподаване, през подбрани техники от методите на обучение на Мария Монтесьори ,Дейл Карнеги-коучинг техники, Валдорфска педагодика и сугестологистични методи, записан на магнитен носител - флаш памет под формата на ключ. Предвиждаме обогатяване на нашия асортимент на базата на проведено маркетнгово проучване в училище. Не искаме учителя да влезе в час за да изпее урока си,без дори да се замисли дали нещо е станало в главата на учениците.Чрез комуникация по между ни можем да постигнем много, дори без да се замисляме. Обменяме опит,учим се не само от собствените си грешки а и от грешките на другите,подаваме си ръка,уважаваме се и изпитваме състрадание един към друг.Когато човек достигне до този духовен етап той има най-важното – Основата. Обикновено комуникацията между учителя и ученика е преценявана като доста сложна и дори невъзможна,защото и двете страни постъпват нетолерантно един към друг. Всеки един човек заслужава уважение не зависимо от позицията,която заема в обществото.Но,не може да очакваш уважение без да даваш такова.


Наръчник за съвременен и иновативен начин на обучение- „Ние Ви УЧИМ как да ни учите да ни УЧИТЕ по добре“

 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.