Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Фемина-Мед

Фемина-Мед

Country: Macedonia

City: Skopje

School: SMUGS

Teacher: Aco Gjorgjievski

Volunteer/Mentor: Aco Gjorgjievski

Working Languages: English

Company Members

Вероника Маринковиќ, 16 years

Елисавета Лукановска, 17 years

Светлана Лукановска, 17 yearsBrief description of the company

„Услуги, поддршка и едукација, за поздрава и посилна нација!“ „Фемина-Мед“ претставува гинеколошка ординација чија примарна цел е да обезбеди гинеколошки услуги, по пристапни цени и за таа цел соработува со Фондот за здравство.Исто така, нудиме и гинеколошки прегледи за лица со церебрална парализа, за кои е потребна посебна опрема. Покрај услугите од сферата на гинекологијата, „Фемина-Мед“ нуди и бесплатни курсеви за млади мајки и самохрани родители, водени од стручни лица.Една од круцијалните услуги, која е бесплатна во оваа ординација, е психолошката поддршка на пациентите од страна на стручно лице, концентрирајќи се на самохраните родители, младите мајки и жртвите на силување.
Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.