Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Е.Ц.С- Едукативен центар за средношколци

Е.Ц.С- Едукативен центар за средношколци

Country: Macedonia

City: Дебар

School: Ц.С.Н.О Здравко Чочковски

Teacher: Бранка Љубиноска

Volunteer/Mentor:

Working Languages: English

Company Members

Албин Бафтијаровски, 17 years

Милан Димитриевски, 17 yearsBrief description of the company

“Едукативен центар за средношколци” е невладина, непрофитна организација која нуди поддршка за средношколци кои сакаат да се вклучат во пазарот на трудот веднаш по завршувањето на средното образованиене. Во услови кога во Дебар нема стручно средно училиште, наша целна група се ученици од IV-та година. Поддршката ја сочинуваат обуки со практичен и теоретски дел на 40 ученици годишно. Обуките го опфаќат начинот на работа со КНАУФ системот и останатите КНАУФ материјали. Овој пристап, ќе им овозможи на младите од Дебар и дебарско подобра периспектива по завршувањето на средното образование, полесен начин за пробивање во пазарот на трудот како квалификувани работници.


Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.