Home > Countries > Macedonia  


< BACK

ККСН

ККСН

Country: Macedonia

City: Кавадарци

School: СОУ.Киро Спанџов-Брко

Teacher: Илија Митрев

Volunteer/Mentor: Илија Митрев

Working Languages: English

Company Members

Диме Бошков, 18 years

Ирена Бошевска, 18 years

Ќире Соколов, 18 years

Марија Трајкова, 18 yearsBrief description of the company

Оваа фирма отвара бесплатен курс за социјалното население.Со овој курс му се помага на жителите кои немаат можности за изучување на компјутерите.Со почетните курсеви населението ќе се запознаат подобро со компјутерите и ќе ја научат нивната примена.


Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.