Home > Countries > Macedonia  


< BACK

G.R.A.B

G.R.A.B

Country: Macedonia

City: Скопје

School: СУГС Браќа Миладиновци

Teacher: Коста Гочев

Volunteer/Mentor: Коста Гочев

Working Languages: English

Company Members

Јулијана Трпеска, 18 years

Меритон Тополец, 18 years

Моника Василевска, 18 years

Моника Милановска, 18 yearsBrief description of the company

Целите на нашата компанија претставуваат општествена корист бидејќи излегуваме во пресрет на секого, како внатре така и надвор од рамките на една фирма и го вреднуваме човечкиот капитал за добробит на целото општество. Вработените добиваат од наша страна целосна финансиска и морална поддршка како и надградба на нивните знаења и вештини преку разни семинари, обуки и конференции. G.R.A.B компанија за разлика од повеќето случаи им дава нова шанса на вработените истакнувајќи ја пред се хуманоста и моралноста.


Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.