Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Helping Eachother

Helping Eachother

Country: Macedonia

City: Skopje

School: Rade Jovchevski Korchagin

Teacher: Lidija Stojcheva

Volunteer/Mentor:

Working Languages: English

Company Members

Александра Спасеска, 18 years

Вероника Андоновска, 18 years

Викторија Георгиева, 18 years

Стефанија Николоска, 18 years

Тијана Ѓурчевска, 18 yearsBrief description of the company

Непрофитната организација "Helping eachother" e создадена со примарна цел да им даде втора шанса на тинејџерките мајки да го продолжат животот без оглед на тоа што родиле дете на таа возраст. Организацијата се состои од дипломирани психолози кои ќе волонтораат и ќе вршат едукација во средните и основните училишта за планирање на семејството. Во организацијата ќе членуваат тинејџери од 15-19 години кои ќе помагаат во чувањето на децата додека тинејџерките мајки го довршуваат своето образование. Очекуваме да се зголеми свеста за последиците од бременост во тинејџерските години и можност да им се помогне на оние кои го имаат овој проблем.


Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.