Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Infine

Infine

Country: Macedonia

City: Skopje

School: SUGS Rade Jovchevski- Korchagin

Teacher: Lidija Stojcheva

Volunteer/Mentor:

Working Languages: English

Company Members

Filip Petkovski, 17 years

Martina Boshkovska, 18 years

Natasha Netkovska, 17 yearsBrief description of the company

Infine е компанија која има за цел да вработува социјално загрозени луѓе кои ќе ја насочат својата енергија кон одгледување и преработка на 100 процентно природни билки и плодови. Нашата компанија е насочена и кон исполнување на потребите на купувачите за лесен пристап до разновиден асортиман на растенија и плодови кои се фундаментални за нивното здравје и нивниот дух. Покрај грижата за потрошувачите, компанијата ќе се труди да обезбеди постојано унапредување на знаењата на вработените. Ние веруваме дека можеме заедно, како заедница, да имаме голем импакт во креирање на едно здраво и среќно општество.


Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.