Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Еquality.Cooperation.Achievement

Еquality.Cooperation.Achievement

Country: Macedonia

City: Skopje

School: SUGS Brakja Miladinovci

Teacher: Kosta Gochev

Volunteer/Mentor: Kosta Gochev

Working Languages: English

Company Members

Aleksandra Taseva, 17 years

Predrag Dislenkovic, 18 yearsBrief description of the company

E.C.A. претставува агенција за вработување на лица со посебни потреби односно инвалидни лица. Целите на нашата агенција се пред се’ добробит на општеството како и рамноправност т.е секој да добие шанса за работа и успех. Во склоп со новиот закон дека секоја фирма со над 30 вработени треба да вработи едно инвалидно лице, ние им нудиме можност за работа на овие лица. Покрај работното место, лицата со посебни потреби од нас добиваат бесплатни обуки за подобрување на своите вештини и стекнување нови како и морална поддршка.
Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.