Home > Countries > Macedonia  


< BACK

SmartHouse

SmartHouse

Country: Macedonia

City: Skopje

School: Vasil Antevski-Dren

Teacher: Slavica Kovacevska-Velkova

Volunteer/Mentor: Slavica Kovacevska-Velkova

Working Languages: English

Company Members

Максим Илковски, 17 years

Митко Митров, 17 years


Company Products


 

Company Services


SmartHouse

SmartHouse е место за едукација,забава,дружење,читање книги,учење,надградување на постоечкото знаење прекуучење на странски јазици,учење програмски јазици и тн. SmartHouse е претпријатие достапно за секого,без разлика на ГОДИНИ,НАЦИОНАЛНОСТ,ПОЛ или РЕЛИГИОЗНА ПРИПАДНОСТ.Цел на ова претпријатие е луѓето да се дружат меѓусебно,да стекнат нови познанства и да го искористат паметно слободното време.Уникатноста на ова претпријатие е тоа што може да биде посетувано од било кого во било кое време.

< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.