Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Voice (Глас)

Voice (Глас)

Country: Macedonia

City: Skopje

School: SEPUGS Arseni Jovkov - Skopje

Teacher: Zoran Zlatkovski

Volunteer/Mentor: Zoran Zlatkovski

Working Languages: English

Website: www.voice.org.mk

Company Members

Bojan Kitanovikj, 16 years

Sara Poposka, 16 yearsBrief description of the company

Дејноста на нашата компанија е производство и продажба на облека од материјали со органско потекло. Производите се изработени од страна на маргинализирани лица со акцент на глувонемите лица. „Глас“ е компанија која ги спојува и обединува сите оние лица на кои им е потребна помош со тоа што средствата остварени од продажбата на облеката ги наменуваме во Здружението за хендикепирани лица и социјално загрозените групи на кои помошта им е најнеопходна. Нашата мисија е „гласот“ на овие категории на луѓе да се слушне во земјава и во светот.


Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.