Home > Countries > Macedonia  


< BACK

White frog

White frog

Country: Macedonia

City: Skopje

School: СМУГС Др. Панче Караѓозов

Teacher: Ацо Ѓоргиевски

Volunteer/Mentor: Ацо Ѓоргиевски

Working Languages: English

Company Members

Ангела Димовска, 17 years

Елеонора Димитриевска, 17 years

Изабела Јакимовска, 17 years

Наташа Симоновска, 17 yearsBrief description of the company

„Бело жапче“претставува дневен центар за престој на лица со аутизам и е наменет за лицата со ваков вид хендикеп.Се овозможува вработување на стручни лица, се зголемува бројот на лица на кои им се нуди ваква помош, населението се едуцира при што се подига совеста за потребите на овие луѓе и прифатеноста е поголема. Почетните средства за реализација се обезбедени од донатори и подржувачи,а за тековното работење средства се обезбедуваат од подржувачи на овој проект и со наплата на минимален износ за престојот на клиентите.Услугите на овој центар за социјалните случаи е со низа попусти со еден бесплатен ден во неделата.
Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.