Home > Countries > Norway  


< BACK

Edify UB

Edify UB

Country: Norway

City: Oslo

School: Elvebakken Vgs

Teacher: Ingelill Tvilde

Volunteer/Mentor: Niels Georg Holm

Working Languages: English, Norwegian

Company Members

Camilla May Anfinnsen, 18 years

Herman Bjørnerud, 17 years

Jakob Solberg, 17 years

Maiuran Loganathan, 16 years

Usama Muhammad, 17 years

Vidan Ba Mai, 17 yearsBrief description of the company

Edify løser et grunnleggende problem hos den yngre generasjonen: en læringsmetode verdig det 21. århundret. Gjennom årtusener har mennesket utviklet læringsmetodene sine i takt med den teknologiske utviklingen. Denne kurven har overraskende nok fått seg en knekk i det 21. århundret. Eksisterende løsninger er trege, begrensende, kronglete ... kort sagt: dårlige. Edify tilbyr, gjennom et nettside og en app, en ny læringsplattform som bryter alle barrierer. Mulighet til faglig kommunikasjon på tvers av trinn, skoler og landegrenser, motiverende "achievements" etterhvert som man utvider læringshorisonten, kalenderfunksjon for alle prøver/innlevering o.l., er bare noen av fordelene med Edify.
Company Products


 

Company Services
< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.